Bildgissningsuppgift tillsammans: Vad föreställer bilden?

15 min. (Se även timplan 5, klasser 1–2 och 3–6)

Genomgång av barnets rättigheter eller repetition från tidigare lektioner. Vid behov bekantar sig klassen först med listan “När barnets rättigheter förverkligas”.

Först lottar man en siffra t.ex. med en tärning och öppnar sen motsvarande bild. Fundera först i grupp och sedan tillsammans vilken rättighet bilden syftar på

Detta upprepar ni t.ex. 5 gånger eller enligt hur mycket tid ni har och hur mycket diskussion som uppstår.

Bilder:

Rättigheter:

A. … ett barn får gå i skola.
B. … ett barn får leva med sina föräldrar eller någon annan trygg vuxen.
C. … ett barn får vila och leka.
D. … ett barn har ett hem.
E. … ett barn får vara så friskt som möjligt och kan även få sjukvård.
F. … ett barn har mat och tillräckligt med kläder.

 


Rätta svar:

  1. C
  2. E
  3. F
  4. D
  5. A
  6. B