Videofilmning av korta pjäser

40 min

Det här är en tidskrävande uppgift som passar bäst för dubbellektioner.

Eleverna delas in i fyra grupper. Varje grupp gör utifrån en allmän princip som gruppen valt en kort, ca 2–3 min. lång pjäs som de videofilmar. Ni ska säkerställa att varje gruppmedlem har någon roll under filmningen, t.ex. som skådespelare eller fotograf. Till sist tittar ni på videorna tillsammans.

Exempel:

Allmän princip, artikel 2:

Inget barn får diskrimineras av någon anledning – ingen får behandlas sämre än någon annan på grund av en personlig egenskap, alla ska behandlas likvärdigt.

  • Videoexempel: Kurre är kortare än sina klasskamrater, huvudet kortare än de andra. Han vill spela korgboll med sina klasskamrater på rasten, men ingen vill ha honom i sitt lag, eftersom alla tror att deras lag förlorar på grund av att Kurre är så kort.

Allmän princip, artikel 3:

Barnets bästa ska beaktas vid beslutsfattande – när vuxna fattar beslut som gäller barn ska de se till att beslutet är så bra som möjligt för barnet och att inget av barnets rättigheter kränks.

  • Videoexempel: i Tryggby kommun funderar man just på var och hur den nya skolan borde byggas. Skolan ska vara bra för alla barn och skolresorna ska vara trygga. Tjänstemännens uppgift är att planera saken, men de måste också fråga barnens åsikter.

Allmän princip, artikel 6:

Ett barn har rätt till liv och utveckling – ett barn har rätt till ett gott liv. Ett barn ska kunna leva en god vardag och när det växer upp ska det kunna skapa sig ett liv i sin egen smak.

  • Videoexempel: Tuuli drömmer om att bli läkare när hon är vuxen, Myrsky vill däremot bli en forskare. Barnen är dock rädda för att de inte kan förverkliga sina drömmar på grund av klimatkrisen och naturförstörelsen. Barnen bestämmer sig att varje dag göra något för att skydda vår planet, precis som de har sett att vuxna gör.

Allmän princip, artikel 12:

Beaktande av barnets åsikt i ärenden som gäller barnet – barnet har rätt att framföra sin åsikt i frågor som påverkar barnet.

  • Videoexempel: Skolan planerar att för rasterna skaffa nya redskap till skolan. Eleverna vill att man för rasterna skaffar nya fotboll, men lärarna vill hellre använda pengarna till något annat. Eleverna motsätter sig detta och kräver också att deras åsikter beaktas i ärenden som gäller dem.