Vad är veckan för barnets rättigheter

Internationella barndagen firas i Finland och runt om i världen årligen den 20 november till ära av att FN:s konvention om barnets rättigheter godkändes.

Veckan för barnets rättigheter är en aktivitetsbetonad temavecka. Temaveckan är öppen för skolor, inom småbarnspedagokik och förskoleundervisning samt fritidsaktiviteter. Även organisationer, kommuner och församlingar kan delta i temaveckan. Veckans syfte är att göra barnets rättigheter mer kända genom gemensamma aktiviteter.

Nästa gång firas Veckan för barnets rättigheter igen 14–20.11.2022 runt temat barnets rätt till trygghet. Läs mer om temat på vår webbplats.

Vi erbjuder aktiverande uppgifter, färdiga timplaner samt läromaterial och tips om hur man kan främja årets tema i skolvärlden och utanför. Materialet finns tillgängligt under hela året.

Temaveckan ordnas av ett gemensamt kommunikationsnätverk för barnets rättigheter. I nätverket ingår barn- och ungdomsorganisationer, barnombudsmannens byrå, aktörer i församlingar och staten. Temaveckan arrangerades för första gången år 2018.

Anmäl er med till Veckan för barnets rättigheter!