Vad är veckan för barnets rättigheter

Internationella barndagen firas i Finland och runt om i världen årligen den 20 november till ära av att FN:s konvention om barnets rättigheter godkändes.

Veckan för barnets rättigheter är en aktivitetsbetonad temavecka som riktas till skolorna och vars syfte är att göra barnets rättigheter mer kända bland elever, lärare och skolpersonalen genom gemensamma aktiviteter. Nästa gång firas Veckan för barnets rättigheter igen 15-21.11.2021 runt temat barnets rätt till gott bemötande.

Veckans tema år 2020 var barnets rätt till framtiden. Vi erbjöd skolorna aktiverande uppgifter, färdiga timplaner samt läromaterial och tips om hur man kan främja årets tema i skolvärlden. Material materialet finns tillgängligt under hela året. Veckan firades 16-22.11.2020.

Temaveckan ordnades år 2020 för tredje gången och arrangerades av ett gemensamt kommunikationsnätverk för barnets rättigheter. I nätverket ingår barn- och ungdomsorganisationer, barnombudsmannens byrå, aktörer i församlingar och staten.