Vad är veckan för barnets rättigheter

Två glada barn under ett regnbågsfärgad paraply.

Veckan för barnets rättigheter är en aktivitetsbetonad temavecka som är byggd kring barnkonventionens dag. Internationella barndagen, barnkonventionens dag, firas i Finland och runt om i världen årligen den 20 november till ära av att FN:s konvention om barnets rättigheter godkändes. Sedan 2020 är barnkonventionens dag en officiell flaggdag i Finland.

Veckan för barnets rättigheter firas årligen i november kring barnkonventionens dag. Temaveckan är öppen för skolor, inom småbarnspedagokik och förskoleundervisning samt fritidsaktiviteter. Även organisationer, kommuner och församlingar kan delta i temaveckan. Veckans syfte är att främja medvetenheten om FN:s konvention om barnets rättigheter, särskilt bland barn och unga. Vi vill göra barnets rättigheter mer kända genom gemensamma aktiviteter.

Nästa gång firas Veckan för barnets rättigheter igen 18.–24.11.2024. Årets tema är barnets rätt att lära sig. Läs mer om temat på vår webbplats.

Vi erbjuder aktiverande uppgifter, färdiga timplaner samt läromaterial och tips om hur man kan främja årets tema i skolvärlden och utanför. Materialet finns tillgängligt under hela året.

Temaveckan ordnas av ett gemensamt kommunikationsnätverk för barnets rättigheter. I nätverket ingår barn- och ungdomsorganisationer, barnombudsmannens byrå, aktörer i församlingar och staten. Temaveckan arrangerades för första gången år 2018.