Vad är veckan för barnets rättigheter

Internationella barndagen firas i Finland och runt om i världen årligen den 20 november till ära av att FN:s konvention om barnets rättigheter godkändes.

Veckan för barnets rättigheter är en aktivitetsbetonad temavecka som riktas till skolorna och vars syfte är att göra barnets rättigheter mer kända bland elever, lärare och skolpersonalen genom gemensamma aktiviteter.

Veckan firades 16-22.11.2020. Temaveckan ordnades i år för tredje gången och arrangeras av ett gemensamt kommunikationsnätverk för barnets rättigheter. I nätverket ingår barn- och ungdomsorganisationer, barnombudsmannens byrå, aktörer i församlingar och staten.

Alla barn har rätt till framtiden

Veckans tema var rätt till framtiden. Vi erbjöd skolorna aktiverande uppgifter, färdiga timplaner samt läromaterial och tips om hur man kan främja årets tema i skolvärlden. Material materialet finns tillgängligt under hela året.