Att bilda meningar

Varaktighet: 20 min

Skriv till exempel alla ord som används i meningarna nedan på papper eller skriv ut de färdiga ordlistorna. Eleverna delas in i grupper på fyra personer. Varje elev får ett ord eller ett ordpar, och i grupperna försöker eleverna bilda en förnuftig mening av orden. Eleverna ställer sig i en rad så att meningen kan läsas på normalt sätt från vänster till höger. När varje grupp har fått en mening går man igenom meningarna tillsammans under lärarens ledning och diskuterar tillsammans vad meningarna innebär.

Meningar, 1. omgång

Skriv ut en ordlista med meningarna för första omgången (pdf).

 1. Skolmiljön ska vara trygg
 2. Ett barn får gå i skola
 3. Ett barn ska få ett gott bemötande
 4. Ett barn får inte diskrimineras
 5. Ett barn har rätt till fritid
 6. Hemmet ska vara tryggt
 7. Vi tar hänsyn till andra

Meningar, 2. omgång

Under den andra omgången blir det svårare och meningarna är lite längre. En eller flera av eleverna i gruppen kan ta ett ordpar, dvs. två på varandra följande ord. Skriv ut en ordlista med meningarna för andra omgången (pdf).

 1. Barnets rättigheter tillkommer varje barn
 2. Varje barn har rätt till ett liv
 3. Barnet har rätt att uttrycka sin åsikt
 4. Barnet ska skyddas mot likgiltigt bemötande
 5. Alla som inte fyllt 18 år är ett barn
 6. Särskilda behov hos barn med funktionsnedsättning ska beaktas
 7. Vi har rätt till en trygg miljö