Övningar i att säga emot

10 min

Uppgiften baserar sig på THL:s material “Tunne- ja turvataitoja lapsille” (på finska, pdf), s. 178, skribenter Kaija Lajunen, Minna Andell och Mirja Ylenius-Lehtonen.

Ni övar parvis på att vara högljudda. Ibland krävs det att du ska vara högljudd för att den andra ska tro dig och ta dig på allvar. Du behöver inte alltid lyda en annan. Det lönar sig att tänka själv och överväga vad som är förnuftigt och vad som inte är förnuftigt.

Barnen hittar parvis på en befallning och dess motsats för olika situationer där man vägrar lyda (till exempel: Ge mig dina pengar! – Nej, jag ger inte!). Befallningarna och deras motsats kan skrivas på tavlan eller i ett blädderblock.

Till exempel:

  • Ge! – Nej, jag ger inte!
  • Gör! – Nej, jag gör inte!
  • Ta! – Nej, jag tar inte!
  • Titta! – Nej, jag tittar inte!
  • Gå! – Nej, jag går inte!
  • Kom! – Nej, jag kommer inte!

Till sist diskuterar ni tillsammans:

  • I vilka situationer behöver du högljutt kunna säga emot?
  • När är det klokt att inte lyda en annan?