Grupparbete: barnets rätt att få information om ärenden som gäller barnet

20 min

Konventionen om barnets rättigheter ger alla barn rätt att få information om frågor som gäller dem. I våras ordnade Finlands regering ett coronainfo för barnen för att berätta om åtgärder i anslutning till coronaepidemin och för att svara på barnens frågor. Se den finksspråkiga videon i grupper (punkterna 01:00–03:00 och 22:50-24:36): https://youtu.be/an_jK9j3XGo

Svara på frågorna i grupp:

  1. Funderade ni på våren eller funderar ni nu på frågor som har att göra med coronakrisen och som det skulle vara bra att få svar på t.ex. av Finlands regering?
  2. I vilket ämne eller vilka ämnen anser ni att Finlands regering kan hålla informationsmöten för barn?
  3. På vilka sätt anser ni att Finlands regering, kommunen eller er skola på ett intressant och begripligt kunde kommunicera med barn och unga?