Självständigt arbete: listan “När barnets rättigheter förverkligas”

20 min

Eleverna studerar självständigt listan “När barnets rättigheter förverkligas”, enligt anvisningarna nedan. Anvisningarna skrivs t.ex. på tavlan. I stället för understreckning eller inringning kan ni använda olika färger.

  • Läs först med eftertanke igenom listan
  • Strecka under de rättigheter som du anser att är särskilt viktiga
  • Ringa in de rättigheter som du inte förstår eller som du inte förstår varför de finns med på listan.
  • Fundera till sist om du anser att något viktigt saknas på listan. Lägg till punkten på listan.

Diskutera till sist tillsammans, vilka rättigheter ni ansåg vara viktiga och vilka rättigheter som var oklara.