Självständigt arbete: Innehållet i Barnkonventionen

10 min

Eleverna studerar självständigt listan “Barnets rättigheter” (pdf). I stället för understreckning eller inringning kan ni använda olika färger.

  • Läs först med eftertanke igenom listan
  • Strecka under de rättigheter som du anser att är särskilt viktiga
  • Ringa in de rättigheter som du inte förstår eller som du inte förstår varför de finns med på listan.
  • Fundera till sist om du anser att något viktigt saknas på listan. Lägg till punkten på listan.