Hemuppgift: Frågesport om barnets rättigheter för vuxna

10–15 min

Läraren berättar:

Utöver att barnen lär sig känna sina särskilda rättigheter är det viktigt att också varje vuxen vet vad konventionen om barnets rättigheter är och vad den innehåller. I uppgiften fungerar barnen som programledare när vuxna tävlar i en frågesport om barnets rättigheter.

Uppgift:

Skriv ut frågesportens frågor och svar eller skicka filerna till eleverna via den inlärningsplattform som ni använder. De rätta svaren har angetts på svarspapperet med fet text i svarsalternativen för varje fråga.

Tillbehör:

Psst. Barnen kan göra en frågesport utöver för vuxna i sitt eget hem också till exempel för vuxna i sin skola: för rektorn, kökspersonalen, hälsovårdaren eller någon annan.

Psst. Psst. Som ett alternativ kan frågesporten också genomföras så att barnen delar ut färdigutskrivna frågesporter till vuxna utan rätta svar.