Par- eller smågruppsuppgift: En nyhetsartikel om framtiden

45 min (dubbeltimme om ni också filmar en video)

(T.ex. modersmål och litteratur, historia, samhällslära, hälsokunskap, studiehandledning)

Syftet med uppgiften är att ni funderar på önskvärda framtidsutsikter med tanke på barns och ungas välmående.

Uppgift:

Ni delar upp gruppen i par eller små grupper.

Läraren berättar:

Fantisera att ni befinner er i en nära framtid, t.ex. fem år framåt i tiden. De ungas välmående har förbättrats kraftigt. Vad har hänt?
Skriv en nyhetsartikel där ni går igenom saker som under de senaste fem åren har bidragit till att de ungas ork och psykiska välmående har börjat förbättras i hela Finland.

Fundera på:

  • Vad har förändrats i skolan, hemma, i hobbyer, på fritiden?
  • Vilka beslut har fattats eller vilka har lagar stiftats?
  • Hur lyssnar man på barn och ungdomar i frågor som gäller dem?

Psst. Nyhetsartikeln kan också göras i form av ett kort videoreportage där ni intervjuar t.ex. barn, unga och påhittade experter om situationen.

Psst. Psst. Ni kan också hoppa djupare in i temat med hjälp av uppgiften Tidningen Framtidsnyheter.