Pardiskussion: Trygghetselement

10 min

Ni diskuterar parvis om vad barnets rätt till trygghet innebär allmänt och för var och en. Det kan vara bra att läraren utser paren och säkerställer att ingen blir ensam.

Följande hjälpfrågor kan användas:

  • I vilka situationer har du känt dig trygg/otrygg?
  • Vad ökar eller vad minskar din känsla av trygghet?
  • Paren antecknar sina viktigaste åsikter på tavlan och ni diskuterar dem gemensamt. Vilka trygghetselement har framkommit i arbetet?
  • På vilket sätt kan var och en påverka sin egen och andras trygghet?