Situationer som kräver säkerhetskunskap i skolan

Varaktighet: 35 min

Till barnets rättigheter hör en trygg uppväxtmiljö och det är viktigt att barnen lär sig att agera rätt i olika situationer. Eleverna kan ur en burk/påse lyfta fram situationer som kräver säkerhetskunskap t.ex. enligt uppgiften som Befolkningsförbundet utarbetat. Som hjälp kan användas Befolkningsförbundets affisch om säkerhetskunskap. Fundera tillsammans på vad man ska göra i dessa situationer? Inledningsvis kan ni fundera på situationerna också i mindre grupper. Ni kan diskutera eller skådespela situationer.

Hur ska ni göra i en viss situation?

1. Om något händer dig, du skadar till exempel din fot på skolgården när du leker eller faller ned från en klätterställning

 • Skrik/be själv om hjälp av rastvakten, om du kan
 • Om en annan elev är nära, säg att han eller hon ber rastvakten komma och hjälpa

2. Om någon mobbar eller stör Mats, drar ner hans byxor eller smygtittar på honom på toaletten

 • Mats ska säga NEJ
 • Mats ska berätta om händelsen för en trygg vuxen i skolan
 • Detta är en form av sexuella trakasserier och vuxna har till uppgift att förhindra dem

3. Om en vuxen gör något som du inte gillar, t.ex. kramar dig för hårt, skriker åt dig eller kittlar dig på ett otrevligt sätt

 • Säg NEJ
 • Gå bort från situationen
 • Berätta för en bekant och trygg vuxen i skolan eller hemma för dina föräldrar

4. Om du ser att ett annat barn mobbas eller trakasseras, till exempel att en grupp barn jagar ett barn eller lämnar det utanför leken

 • Berätta t.ex. för rastvakten
 • Du kan också gå själv och leka med det barn som lämnats utanför leken.

5. Om du ser att en elev har råkat ut för en olycka eller något har hänt en elev, till exempel eleven har fallit från ett träd

 • Berätta för rastvakten eller någon annan vuxen och be dem om hjälp vid behov.
 • Stanna hos den skadade och vänta på hjälpen.

6. Om ett barn eller en vuxen är arg på dig, t.ex. för att du har söndrat hans eller hennes saker

 • Be om ursäkt om du av misstag själv har gjort något
 • Hjälp till att reparera saken, ett klädesplagg, ett konstverk osv., om möjligt.

7. Om någon berättar en hemlighet för dig som du inte får berätta för någon annan

– trevliga hemligheter: en överraskning för en kompis eller en förälder
– skrämmande eller oroande hemligheter: det har hänt något tråkigt med kompisen, en hemlighet som har att göra med att någon har rört kompisen på ett olämpligt sätt. En vuxen kan hjälpa. En vuxen person har till uppgift att hjälpa er och stödja er.

 • trevliga hemligheter ska du låta vara hemliga, så att exempelvis överraskningen lyckas
 • skrämmande eller oroande hemligheter ska du berätta för en bekant och trygg vuxen

Gå igenom regeln med tre punkter

Till sist går ni igenom regeln med tre punkter. Om någon situation eller beröring känns obehaglig:

 • Säg NEJ
 • Gå bort
 • Berätta för en bekant och trygg vuxen