Hur kan utslagning förebyggas?

Varaktighet: 50–60 min. (Se även timplan 3, 7.–9. klass.)

Varje barn har rätt att bli hörd och nu är det dags för barnen att berätta tankar om hur utslagning kan förebyggas. Eleverna delas in i fyra olika grupper, och varje grupp får ett eget tema att dryfta. 

  • Grupp 1: Hur kan er skola förebygga utslagning bland unga? 
  • Grupp 2: Hur kan beslutsfattare (riksdagens och hemkommunens beslutsfattare) förebygga utslagning bland unga? 
  • Grupp 3: Vad kan ni göra om ni märker att någon annan blir utslagen? Hur kan man märka att någon blir utslagen? 
  • Grupp 4: Fundera på orsaker till att någon blir utslagen. Vad kan vara orsaker till utslagning? 

Grupperna sammanställer sina tankar på ett A3-papper till exempel i form av en tankekarta. Arbetet kan också genomföras som punktarbete, varvid varje grupp funderar på varje tema. Vid punktarbete kan tid ges t.ex. 10–15 minuter per ämne. När resultaten är färdiga, presenterar grupperna resultaten för hela klassen.