Grupparbete: Innehållet i Barnkonventionen

15 min

Till grupper på cirka 4 personer delas ut lappar om barnets rättigheter (pdf). I grupperna indelas artiklarna i olika “lådor” utifrån egna funderingar.

Lådor:

  • Denna rättighet är viktig! (minst tre rättigheter ska väljas till denna låda)
  • Vad betyder detta/varför finns denna rättighet på listan?
  • Vi har ingen åsikt om denna rättighet

Till sist en gemensam diskussion.