Att lyssna på och teckna en berättelse: Berättelse om framtiden

35 min. (Se även timplan 4, klasser 1–2)

Läraren läser berättelsen (pdf) högt. Sedan svarar ni gemensamt och diskuterar frågor.

Läraren ritar en figur på tavlan som föreställer huvudpersonen. Diskuterande kompletterar ni bilden. Vilka kläder, vad annat tecknas på bilden (t.ex. det sällskapsdjur som nämns i berättelsen)?

Jag i framtiden

  • Anvisningar för eleverna:
    • Fantisera att du drömmer om ditt liv som vuxen. Rita, och skriv om du vil, oml hur din dag ser ut när du är vuxen.
    • Hjälpfrågor: Vad gör du under dagen? Med vem? Var är du? Vad händer omkring dig? Vad äter du? Vad har du för kläder?

Extrauppgift för snabba

  • Om man för eleverna har presenterat vissa drömyrken eller hobbyer på bilderna, kan ni fundera på vilka styrkor som behövs för att uppnå drömmen. Vilka sådana styrkor har barnet redan? Hur kan skolan och läraren hjälpa till med att öva starka sidor?