Paruppgift: intervju

15–45 min

I uppgiften samlar ni in tips om välmående genom intervjuer.

Uppgift:

Ni delar upp klassen i fyra grupper och ger varje grupp ett tema:

  • Grupp 1: psykisk hälsa och egna känslor
  • Grupp 2: sociala relationer
  • Grupp 3: fysisk hälsa och motion
  • Grupp 4: välmående och digitala anordningar

Grupperna samlar in tips om välmående bland eleverna om sitt eget tema. Hur kan just denna del av välmåendet beaktas?

Ni kan samla in tips i er egen klass eller exempelvis under raster.

Ni återgår till klassen där varje grupp berättar om de tips om välmående som de samlat in om varje tema. Finns det bland tipsen några som ni kan tillämpa i er egen vardag?

Psst. Grupperna kan sammanställa tips till en affisch med påminnelser på klassväggen eller, om de så önskar, göra ett videoreportage av intervjuerna.