Uppgiftshelhet: Med känsla och konst

1–1,5 h

(T.ex. bildkonst, drama)

Syftet med uppgiften är att med hjälp av konst konkretisera saker som är viktiga och lugnande för en själv och lära sig hur man vågar förklara det också för andra. I form av en trygghetsplatsövning skriver eleverna en text på basis av vilken de parvis gör en målning. Det rekommenderas att uppgiften utförs parvis eller i en grupp på högst tre personer.

Konst och kultur har bevisligen en stor inverkan på människans välmående såväl på en hälsofrämjande och vårdande nivå som på hur man upplever sin hälsa. Konst kan ge en kanal för känslor och hjälper oss att känna igen dem. Med hjälp av konst kan vi också lättare hantera t.ex. svåra händelser.

Anvisningar:

Uppgift 1: Trygghetsplatsövning

Var och väljer ett eget utrymme för trygghetsplatsövningen.

I början görs en ca 5–10 minuters trygghetsplatsövning, under vilken man lugnar sig och fördjupar sig i element som är viktiga och lugnande för en själv. Om läraren så önskar kan läraren använda en färdig trygghetsplatsövning och spela lugn musik i bakgrunden.

På basis av övningen skriver eleverna självständigt en text som beskriver deras trygghetsplats, där de så exakt som möjligt berättar t.ex. vilka som finns på trygghetsplatsen och hur det ser ut, luktar och låter där. Läraren berättar först att texten ska delas med paret. På så sätt undviker man situationer där eleven blir tvungen att dela med sig av alltför personliga saker. Den tid som behövs för att skriva texten får vara högst 10 minuter.

Uppgift 2: Skapande av ett konstverk parvist

Förberedelse:

Efter att texten skrivits delas eleverna i par/grupper och förbereder sig på att skapa ett konstverk.

Läraren berättar att konstverket inte behöver vara tekniskt skickligt och finslipat, eftersom syftet med uppgiften är att sporra till känslighet, öppenhet och att säga saker som är viktiga för eleven, t.ex. med följande ord:

”Den viktigaste uppgiften för målaren är att utan att kritisera lyssna på parets berättelse och måla sin syn på parets trygghetsplats. Syftet med uppgiften är alltså inte att sträva efter fullkomlighet, och även ett abstrakt konstverk kan förmedla budskapet om trygghetsplatsen.”

Parets roller:

Konstverket skapas turvis som ett par. Paret har två roller: ”hjärnan”, dvs. den person som skapade trygghetsplatsen, och ”händerna”, dvs. den person som målar trygghetsplatsen. Ni bestämmer själva vem som ska börja och i vilken roll. Om gruppen består av tre medlemmar, sker rollbytet roterande så att en medlem är åskådare åt gången.

Det par som fungerar som ”händer” får en ögonbindel och ställer sig framför papperet. Penslar, ett vattenglas och färger ska finnas lättillgängliga.

”Hjärnan” har två uppgifter: att berätta om sin trygghetsplats och att hjälpa ”händerna”, till exempel att ta mer färg. Hjärnan kan också med ord styra ”händerna” så att penseln förs mot en viss plats på papperet. Hjärnan får inte kommentera målningen eller på något annat sätt påverka resultatet!

Målandet:

Konstverket skapas så att det par som är ”händer” frågar ”hjärnan” om trygghetsplatsen. Som hjälp kan man t.ex. använda listan nedan:

  • Vem finns på trygghetsplatsen?
  • Hur ser det ut där?
    • “Händerna” kan ställa preciserande frågor
  • Hur låter det där?
  • Vad luktar det där?
  • Vad mer vill du berätta om trygghetsplatsen?

Till sist kan ni beundra den färdiga målningen tillsammans och byta roller.

Tillbehör:

  • Papper, pennor, papper för vattenfärger (A4), penslar av olika storlek, vattenfärger, vattenburkar, skyddande förkläde

Psst! Texten om trygghetsplatsen kan ni t.ex. skriva på baksidan av konstverket ELLER så kan ni skriva en presentationstext för målningen (på samma sätt som i museer).

Psst! Psst! Om ni har en begränsad mängd tid, kan målningstiden begränsas till t.ex. 15 minuter, varav 5 minuter går till genomgång, dvs. ni diskuterar den färdiga målningen