Diskussionsuppgift: “Astetta kovempi jätkä”

Varaktighet: ingen angiven tid

Lyssna och titta på musikvideon (på finska) ”Astetta kovempi jätkä” av Nameless J (YouTube) och diskutera tillsammans de tankar som den väcker. Teman kan vara till exempel mobbning i skolan, gott bemötande, beaktande av andra och likabehandling.

Efter diskussionen kan ni om ni vill lyssna på låten på nytt och dansa till musiken.