Konstuppgift: Välmåendets hus

45 min

I uppgiften funderar ni på olika delområden av det egna välmåendet genom att rita eller måla.

Uppgift:

Läraren delar ut ritnings- eller målningsredskap till eleverna.

Läraren ger anvisningar:

Vårt välmående bygger på olika och även individuella saker. Vissa faktorer, såsom mångsidig kost, tillräcklig sömn, vila och motion, familje- och vänskapsförhållanden i hemmet, i skolan och på fritiden, självbilden och de egna känslorna, är byggstenar för varje människas välmående, men vad består just ditt välmående av?

Eleverna ritar eller målar sitt eget välmåendehus, där varje våning och del av huset beskriver just de välmåendefaktorer som är viktiga för eleven. På vilken grund skulle eleven bygga ett hus? Vad är det viktigaste i elevens vardag? Vilka viktiga människor bor i huset med eleven?

Eleven kan själv välja hur eleven vill återspegla vad olika våningar och delar av huset representerar. Eleven kan använda färger, rita element som anknyter till välmåendefaktorer eller namnge olika delar av välmåendet genom att skriva ner dem. Hur många våningar finns det i elevens hus?

Välmåendehusen bildar ett gemensamt grannskap för klassen, och om ni så önskar kan ni lägga upp dem på en vägg i klassen eller i en korridor.

Tillbehör:

  • Papper, pennor, målarfärg.