Diskussion om digital säkerhet

10 min

Eleverna diskuterar först med sitt par:

 • Vilken typ av webbplatser, applikationer, videor osv. vill du gärna använda?
 • Vad ska du göra om du stöter på något som är olämpligt för dig på nätet eller i sociala medier?
 • Vem kan du be om hjälp med att navigera i den digitala miljön?

Låt oss diskutera erfarenheter tillsammans med läraren. Ni går tillsammans igenom grundläggande säkerhet i digital miljö med hjälp av trafikljusen. Läraren kan välja att rita eller be eleverna rita trafikljus på tavlan:

 • Rött ljus: Stanna (Stop)!  
  När du ser ett märkligt, skrämmande, förbjudet och ångestskapande innehåll ska du alltid visa det för en vuxen. (Tips: Ta en skärmdump av innehållet!)
 • Gult ljus: Sakta in (Slow)!  
  Tala med en vuxen om du stöter på något nytt som verkar misstänksamt.
 • Grönt ljus: Kör på (Go)! 
  När innehållet är bekant och säkert kan du njuta av det digitala innehållet tryggt.

Källa: Skydda Barn rf, Tryggt i Digitaltrafiken Stop, Slow & Go Trafikljusbroschyren (suojellaanlapsia.fi)