Känslornas öar

Ingen angiven tid

Förklaring av uppgiften:

Ni funderar tillsammans på vad känslor är? Känslor är vars och ens egen sak, och ingen kan säga hur du måste känna. Alla känslor är tillåtna och man behöver aldrig skämmas för dem. 

Hur känns trygghet? Hur känns otrygghet? Eleverna påminns om att ett barn har rätt att leva i trygghet och känna trygghet och att det är de vuxnas uppgift att skydda barnet. 

Också rädslan är en känsla, även om den ibland kan kännas större. Var och en av oss är rädd för något. Man ska aldrig förringa sina egna eller andras rädslor, vare sig de är små eller stora, verkliga eller fantasier. 

Uppgift:

  • Ni delar in klassen i 5 grupper och på placerar dem på fem olika ställen eller på s.k. ”öar”. 
  • Varje ställe ska ha pennor och sin egen känsla skriven på ett stort papper. Känslorna är glädje, sorg, hat, förvåning och rädsla. 
  • Uppgiften är att skriva sådana situationer som orsakar dessa känslor. 
  • Ni märker att olika situationer ger upphov till olika känslor. Ni kan tillsammans diskutera hur känslor kan hanteras och kontrolleras. 
  • Ni kan fortsätta uppgiften så att ni under följande omgång funderar på sånger och låtar som handlar om dessa känslor. Tillsammans kan ni kan välja en låt som ni kan lyssna på.