Pyssel: Karta över viktiga saker

40–90 min beroende på genomförandeteknik

I uppgiften funderar ni på viktiga platser och människor i ert liv som stöder välmåendet. Eleverna ritar eller målar en karta över viktiga saker.

Uppgift:

Eleverna får papper och färgpennor eller målningsredskap.

Läraren ger anvisningar i början: eleverna gör en karta över saker som är viktiga för eleven själv.

I mitten av kartan finns en för eleven viktig, central plats och runt den andra viktiga platser i vardagen, såsom skola, hobbyplatser, mor/farföräldrarnas hem, kompisens hus, lekpark, skog eller bibliotek osv. Platserna kan i verkligheten vara långt ifrån varandra, men på kartan ligger de nära varandra.

På kartan görs egna anteckningar om varför stället är viktigt för eleven, t.ex. ”hemma får jag vara i fred”, ”här bor morfar”, ”här tycker jag om att spela fotboll”, ”hit far vi med min moster varje sommar”. Eleverna kan också göra anteckningar om vilka andra människor som finns på viktiga platser och vilka de träffar där.

På kartan kan eleven också rita en fantasiplats för hopp och drömmar: ”om denna plats drömmer jag, ”hit vill jag fara” osv.

Tillbehör:

  • papper, färgpennor eller målarfärg och penslar.