Lärarguide

En mörkhyad lärare sitter med barnen och läser.

Bästa lärare!

Välkommen att fira Veckan för barnets rättigheter! Som fostrare har du en nyckelroll när det gäller att främja barnets rättigheter. Tack för att du deltar.

De allmänna principerna för barnets rättigheter – icke-diskriminering, prioritering av barnets bästa, barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling samt barnets rätt att uttrycka sina åsikter och bli hörd – tas starkt upp också i läroplanen. Den förpliktar yrkesverksamma inom fostringsbranschen att ta upp barnets rättigheter i undervisningen.

Vi har för dig sammanställt undervisningsmaterial om barnets rättigheter och om årets tema. Du kan använda dem i undervisningen som sådana eller tillämpa dem på ett sätt som passar din egen klass och dina elever. Årets tema är barnets rätt till välmående. Läs mer om temat för 2023.

Introduktion till material

Materialen är indelade för årskurserna 1–2, 3–6 och 7–9. Som lärare känner du bäst dina elever och du kan således använda uppgifter i materialbanken som är avsedda för andra årskurser än din klass, enligt ditt eget övervägande. Du kanske hittar lämpliga uppgifter för dina elever också i materialet för småbarnspedagogik, fritids- och hobbyverksamhet, så titta gärna också på dessa sidor.

Innehållet har planerats så att det på ett mångsidigt sätt täcker de mål som uppställts i grunderna för läroplanen i fråga om omfattande kompetens och olika läroämnen. Materialet lämpar sig särskilt väl för sektorsövergripande inlärningshelheter, men lika bra för undervisning i miljölära, livsåskådningskunskap, religion, samhällslära och hälsokunskap. Materialet lämpar sig också för lektioner i många andra ämnen och vi uppmuntrar till mångsidig användning av dem över ämnesgränserna.

I år har vi i uppgifterna betonat välmåendetemat ur många synvinklar i barns och ungas vardag. Välmående består av många olika faktorer: psykisk hälsa, fysisk hälsa, sociala relationer, självbild och egna drömmar samt den digitala världen kan alla tillsammans påverka hur vi upplever vårt välmående. I temauppgifterna behandlas välmåendet ur många synvinklar och på många sätt. I de uppgifter som gäller konventionen om barnets rättigheter finns också nya infallsvinklar.

I uppgiftspaketet ingår aktiverande lekar, skrivning, pyssel och konst, videofilmning, skapande av mem och till och med skådespel. Det ingår också uppgifter där ni bekantar er med diskussionsväckande material, t.ex. en video, och tillsammans dryftar ni de teman som lyfts fram i den.

I år erbjuder vi inga färdiga lektionsplaner. Utifrån den respons vi fått har de använts i liten utsträckning och timhelheterna har hellre strukturerats utifrån enskilda uppgifter. För vissa uppgifter ges också alternativa sätt att genomföra dem. Du kan välja det sätt som passar dig och din klass bäst.

Bland uppgifterna finns också material som lämpar sig som hemuppgifter.

Material som kan skrivas ut

I läromedlen utnyttjas olika färdiga dokument, såsom kopieringsunderlag och utskrivbara kort. De dokument som behövs är länkade till varje uppgift. Här finns en lista på de viktigaste material som behövs i samband med flera uppgifter:

Kringmaterial

I kommunikationsmaterialet under Veckan för barnets rättigheter hittar du bland annat bilder som kan användas i sociala medier och affischer om barnets rättigheter som kan sättas på väggen i din klass. I kommunikationsmaterialet hittar du nu också en morgonsamlingsvideo där barnombudsmannen Elina Pekkarinen och eleverna vid Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu uppträder. Ni kan titta på videon under veckan tillsammans med barnen.

Korta videon om Barnkonventionen hittar du i guiden Grundläggande information om barnets rättigheter på Instagram (på finska, instagram.com). Vi har samlat ihop handboken på Instagram på finska. Titta på våra videor i handboken där barnets rättigheter förklaras kortfattat. Du kan även titta på videorna utan ett Instagram-konto. Videorna behandlar följande ämnen:

  1. Barnets rättigheter – vad är de?
  2. Vad ingår i barnets rättigheter?
  3. Realiseras barnets rättigheter i Finland?
  4. Har barns åsikt betydelse?
  5. Veckan för barnets rättigheter

Kolla in och dela på den kompakta informationspaketen om FN:s konvention om barnets rättigheter till barn, unga och till och med föräldrar! Ni kan till exempel börja veckan med morgonsamlingsvideon om barnets rättigheter och titta på en Instagram-video varje morgon under veckan tillsammans med eleverna. Ni kan också titta på alla videor samtidigt på  Barnkonvetionens dag eller börja en lämplig lektion med videorna.

Bakgrundsmaterial

Delta i Veckan för barnets rättigheter på sociala medier!

Dela känslor, bilder och tankar från veckan för barnets rättigheter i sociala medier med hashtaggar #JagFårMåBra, #DuFårMåBra, #RättTillVälmående, #BarnetsRättigheter.

Följ hur Veckan för barnets rättigheter framskrider också i sociala medier och anteckna oss i dina inlägg: Facebook: Lapsen oikeudet – BarnkonventionenTwitter/ X: @LapsenOikeudet och Instagram: @lapsenoikeudet.