Lärarguide

Bästa lärare!

Som fostrare står du i nyckelställning när det gäller att främja barnets rättigheter. De allmänna principerna för barnets rättigheter – icke-diskriminering, prioritering av barnets bästa, barnets rätt till skydd, omsorg och utveckling samt barnets rätt att uttrycka sin åsikt och bli hörd – tas också starkt upp i läroplanen. Läroplanen förpliktar också yrkesutbildade personer inom fostran att integrera barnets rättigheter i undervisningen.

Årets tema är barnets rätt till gott bemötande. Läs mer om temat.

Vi har sammanställt material till ditt förfogande som du kan utnyttja under enstaka lektioner eller använda som en mer omfattande inlärningshelhet.

Introduktion till materialet

Materialet har delats in enligt klassnivå så att du enkelt kan utnyttja materialet i din undervisning. Du är dock den som bäst känner till din klass, så lämpliga uppgifter kan du också hitta bland materialet för andra klassnivåer.

Innehållet har planerats så att det på ett omfattande sätt omfattar de mål som uppställts i grunderna för läroplanen i fråga om mångsidig kompetens och olika läroämnen. När det gäller mångsidig kompetens stöder innehållet till exempel utveckling av förmågan att tänka och lära sig (L1), kulturell och kommunikativ kompetens (L2), multilitteracitet (L4), digital kompetens i undervisningen (L5), arbetslivsfärdigheter (L6) samt förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid (L7).

Materialen lämpar sig särskilt väl för sektorsövergripande lärande samt till exempel för sådana läroämnen som modersmål, historia, samhällslära, omgivningslära, religion, livsåskådningskunskap, geografi, hälsokunskap och elevhandledning.

Materialhelheten byggs upp så att dess innehåll kan användas flexibelt på det sätt som är mest ändamålsenligt för varje klass och lärare. Anvisningar, planer, kopieringsunderlag och annat material kan fritt laddas ner.

Det finns tre helheter som omfattar alla klassnivåer i grundskolan: klasserna 1–2, 3–4, 5–6 och 7–9. Varje helhet består av fem timplaner, separata uppgifter, färdiga kopieringsunderlag och annat material som behövs i uppgifterna. Fem timplaner har byggts upp så att ni kan utföra samtliga uppgifter eller bara några uppgifter eller endast en uppgift, om ni så önskar. Varje plan fungerar som en självständig del.

Utifrån den respons vi fått har vi lagt till aktiverande uppgifter och uppgifter som kräver känslofärdigheter. I materialet finns det uppgifter där det ingår bl.a. att spela, skriva, filma, orientera och spela Kahoot!. Det finns också många uppgifter där eleverna kan med hjälp av diskussionsframkallande material diskutera nya teman tillsammans.

Se också Kommunikationsmaterial-sidan! Där finner du morgonsamlingar i videoform av Elina Pekkarinen, Li Andersson och Osallisuuden aika ry. Videon är på svenska eller med svenska undertexter. I kommunikationmaterialen finns  också bilder att dela på sociala medier och en affich att skriva ut. Ni kan också se festprogrammet för barnets rättigheter tillsammans med barnen fredagen 19.11. kl 9–10. Inspelningen av festen kan ses tills måndagen 22.11. Läs mer om festen (lapsenoikeudet.fi).

Kopieringsunderlag

Inlärningsmaterialet använder sig av olika färdiga dokument, såsom utdelningsmallar och utskrivbara kort. De dokument som krävs är länkade till varje uppgift. Här är en lista över de viktigaste materialen som behövs för flera uppgifter:

Bakgrundsmaterial

Delta i veckan för barnets rättigheter i sociala medier!

Dela med dig av stämningar, bilder och tankar från Veckan för barnets rättigheter i sociala medier med taggen #JagÄrBetydelsefull #DuÄrBetydelsefull #RättTillGottBemötande #BarnetsRättigheter.

Följ hur veckan för barnets rättigheter framskrider också i sociala medier: Facebook (Lapsen oikeudet – Barnkonventionen) på Twitter (@LapsenOikeudet) och Instagram (@lapsenoikeudet).