Lärarguide

Bästa lärare!

Som fostrare står du i nyckelställning när det gäller att främja barnets rättigheter. De allmänna principerna för barnets rättigheter – icke-diskriminering, barnets bästa ska prioriteras, barnets rätt till skydd, omsorg och utveckling samt barnets rätt att uttrycka sin åsikt och bli hörd – tas också starkt upp i läroplanen. Läroplanen förpliktar yrkesutbildade personer inom fostran att ta upp barnets rättigheter som en del av undervisningen.

Temat för Veckan för barnets rättigheter 2022 är barnets rätt till trygghet. Läs mer om temat för 2022.

Vi har sammanställt undervisningsmaterial om barnets rättigheter med årets tema till ditt förfogande. Materialet kan du utnyttja i undervisningen som sådant eller tillämpa det på ett sätt som lämpar sig för din klass och dina elever.

Introduktion till materialet

Materialet har i enlighet med läroplanen delats in i årskurserna 1–2, 3–6 och 7–9. För att underlätta planeringen av undervisningen finns det i materialet för årskurs 3–6 två olika nivåer, av vilka nivå 1 är riktad till elever på klass 3–4 och nivå 2 till elever på klass 5–6. Som lärare känner du ändå dina elever bäst och kan således använda timplaner och nivåer på det sätt du upplever att lämpar sig bäst för din klass.

Innehållet har planerats så att det mångsidigt omfattar de mål som uppställts i grunderna för läroplanen i fråga om omfattande kompetens och olika läroämnen. Materialen lämpar sig särskilt väl för sektorsövergripande inlärningshelheter, men också för undervisning i miljökunskap, religion, livsåskådningskunskap, samhällskunskap och hälsokunskap. Materialet lämpar sig väl också för många andra läroämnen och vi uppmuntrar er att använda dem mångsidigt över läroämnesgränserna.

Det finns fem timplaner för klasserna 1–2 och 3–6 och de behandlar följande teman: konventionen om barnets rättigheter i allmänhet, trygghet i vardagen och i den digitala miljön, barnets rätt till skydd och icke-diskriminering, säkerhetsfärdigheter och egna gränser samt behandling av rädslor. För högstadiet, klasserna 7–9, finns tre timplaner som behandlar barnets rättigheter i allmänhet, en trygg ungdom, hantering av känslor, rasism och diskriminering, trakasseri i sociala medier samt samhällspåverkan.

I den grundläggande strukturen för timplanerna finns en introduktion till ämnet, som följs av aktiv verksamhet och till sist repeterar ni de viktigaste sakerna. Bland hemuppgifterna finns skriftliga och självständiga uppgifter som ni också kan utföra under lektionerna. Beroende på timplanen ingår också olika tilläggsuppgifter och länkar till tilläggsmaterial. Under några lektioner ingår också s.k. tavelbilder som underlättar undervisningen, dvs. bilder som kan användas vid introduktionen av ämnet och som därigenom också stöder inlärning via flera kanaler.

I år har vi i uppgifterna satsat på mångsidighet och på att behandla trygghetstemat ur olika synvinklar i barns och ungas vardag. I uppgiftshelheten finns bland annat aktiva lekar, skrivuppgifter, pyssel, videofilmning, att skapa mem, QR-orientering och skådespelande. Det finns också många uppgifter där eleverna bekantar sig med material som väcker diskussion, till exempel en video, och ni får tillsammans fundera på de teman som tas upp.

Uppgifterna fungerar bäst i samband med timplanerna, men de kan också utnyttjas separat. För vissa uppgifter har vi erbjudit olika genomförandealternativ, av vilka du kan välja det arbetssätt som passar just dig bäst.

Kringmaterial

I timplanerna utnyttjas olika färdiga material och dokument, såsom papperskopior och utskrivbara kort. Alla dokument som behövs har länkats till varje uppgift och de tillbehör som behövs för uppgiften nämns i början av timplanen. Alla material kan fritt laddas ner och användas.

I kommunikationsmaterialet för Veckan för barnets rättigheter hittar du dessutom bl.a. bilder som kan användas i sociala medier och Barnets rättigheters affisch ”Säkerhetens trafikpark” som ni kan sätta upp på klassväggen. I kommunikationsmaterialet hittar du också en morgonsamlingsvideo med barnombudsmannen Elina Pekkarinen och elever från Helsingfors Finska Samskola.

Kopieringsunderlag

Inlärningsmaterialet använder sig av olika färdiga dokument, såsom utdelningsmallar och utskrivbara kort. De dokument som krävs är länkade till varje uppgift. Här är en lista över de viktigaste materialen som behövs för flera uppgifter:

Bakgrundsmaterial

Delta i Veckan med barnens rättigheter i sociala medier!

Dela stämningar, bilder och tankar från Veckan för barnets rättigheter i sociala medier med taggarna #MinTrygghet #DinTrygghet #RättTillTrygghet #BarnetsRättigheter.

Följ hur veckan för barnets rättigheter framskrider också i sociala medier: Facebook: Lapsen oikeudet – Barnkonventionen,Twitter: @LapsenOikeudet och Instagram: @lapsenoikeudet.