Material inom småbarnspedagogiken

Materialpaketet för småbarnspedagogik består av fem brev – en för varje vardag i veckan – samt av kringmaterial och tips om program.

I materialet för småbarnspedagogiken leder Tiuku barnen till detta tema genom sina brev. Med hjälp av breven kan ni fundera bland annat på vad ni drömmer om. Vad vill jag vara när jag är stor? Hur kan vi tillsammans ta hand om vår närmiljö? Vad är barnets rättigheter egentligen?

Du kan använda materialet i din grupp på det sätt som passar just er: du kan läsa flera brev tillsammans med barnen under samma dag eller använda endast en del av materialet. Som yrkesmänniska känner du bäst till din barngrupp och er situation!

Material

Bakgrundsmaterial om Barnkonventionen

  • Läs mer om Barnkonventionen på webbplatsen för Barnets rättigheter www.lapsenoikeudet.fi/sv
  • Läs mer om artiklarna i Barnkonventionen i broschyren som Barnombudsmannens byrå sammanställt.

Bekanta er med Barnkonventionen genom UNICEF:s video:

P.S. Kolla också in material för skolor på vår webbplats eller utforska vårt gamla material i arkivet.