Aktivitetsbaserat spel: Tryggt liv

10 min

Vi spelar ett spel där läraren framför påståenden som stämmer eller inte stämmer och barnen svarar genom att röra sig.

Varje elev står upp bredvid sin stol. Läraren säger olika påståenden (t.ex. ”Åldersgränserna skyddar barn”), och om påståendet är sant får eleven röra sig genom att hoppa eller studsa. Om påståendet är felaktigt (t.ex. ”barnet behöver aldrig berätta för en vuxen vilka webbplatser barnet besöker”) ska eleven stanna upp och stå på ett ben. Om påståendet är tvivelaktigt och eleven inte vet om det är sant (hoppa) eller fel (stå stilla på ett ben), gör eleven långsamt en självvald rörelse. Varje fråga som eleverna är osäkra på ska ni till sist diskutera – varför var det svårt att veta det rätta svaret osv.

 • sant – hoppa/studsa
 • fel – stå stilla på ett ben
 • vet inte – en långsam rörelse

Exempel på påståenden:

 • Åldersgränser skyddar barn.
 • Det måste finnas en brandvarnare i varje rum.
 • 112 är ett nödnummer.
 • När man cyklar behöver man inte alltid använda en hjälm.
 • Trafikreglerna skyddar alla.
 • Om jag ser att ett annat barn mobbas på en rast, behöver jag inte berätta det för någon.
 • På raster ska alla få delta i leken.
 • Om jag ser att det har hänt en olycka eller att någon har skadat sig, berättar jag om det för en vuxen och ber om hjälp om det behövs.
 • Man kan lämna stearinljus att brinna utan övervakning.
 • När det är mörkt ska man alltid ha en reflex.
 • Jag får själv tända tändstickor.
 • Jag kan titta på tv hela dagen.
 • Vid åska ska kan jag söka skydd under ett träd.
 • Varje barn har rätt till hälsosam mat.
 • Det lönar sig inte att dela ut sitt telefonnummer på webben eller i sociala medier.
 • Man kan berätta sitt lösenord för en vän.