Aktiverande uppgift: kroppsskanning före och efter motion

5 + 5 min

Syftet med uppgiften är att granska och upptäcka hur motion påverkar den egna kroppen. Övningen utförs i anslutning till en motionsuppgift, till exempel i början och slutet av en gymnastiktimme på nästan samma sätt.

Uppgift:

Eleverna lägger sig på golvet och blundar. Eleverna ska andas in och ut fem gånger i lugn och ro.

Psst. Om det bland eleverna finns till exempel någon som använder rullstol, kan övningen också utföras i sittande läge, varvid även övningen kan ändras något i fråga om hänvisningar om golvet. (t.ex. ”Slappna av kroppen mot rullstolssitsen och ryggstödet, händerna mot armstöden och hitta ett bra och stadigt läge för benen.”

Läraren läser/leder övningen i lugn takt i början av lektionen:

“Slappna av hela kroppen mot golvet. Föreställ dig att kroppen smälter in i golvet. Försök få en jämn andning och känn dig orörlig, avslappnad och tung. Din panna är slät.

Föreställ dig att du ritar konturerna av din kropp på golvet med en obruten linje. Rita hela kroppen med en fantasipenna och börja från huvudet och rita nedåt längs ansiktets ena kant mot halsen, skuldrorna och axeln. I din fantasi ritar du konturen av din ena arm och din hand. Fortsätt genom att rita ner konturen av den andra sidan av kroppen ned mot foten. Rita först konturen av ena benet från överbenets ytterkant till underbenet, fotbladet, tillbaka till underbenets innerkant och överbenet. På samma sätt ritar du också det andra benet: överbenet, underbenet, fotbladet och tillbaka upp längs underbenets och överbenets ytterkant. Fortsätt att rita ett streck uppåt längs sidan av kroppen mot armhålan, därifrån till armen och handflatan tills hela armen är ritad. Fortsätt uppåt längs axeln och halsen mot ansiktskanten och huvudet, där den tecknade linjen förenas med startpunkten.

Andas lugnt.

Känn efter hur din kropp känner sig mot golvet. Känns det särskilt tungt på något ställe? Vilka delar av din kropp har den starkaste kontakten med golvet? Känns det som om den andra halvan av ryggen är kraftigare mot golvet? Känns ena benet mer avslappnat än det andra? Är den ena handen kanske varmare än den andra? Lägg märke till om du känner olika saker på olika håll i kroppen.

Andas in och ut två gånger och öppna ögonen.”

Ni kan utbyta några tankar med varandra om hur kartan över den egna kroppen såg ut och vilka skillnader som det kanske fanns mellan de olika kroppshalvorna.

*****

Vid slutet av lektionen efter en träning skannar ni kroppen igen. Läraren instruerar eleverna att ligga på golvet och att blunda lätt. Eleverna andas fem gånger lugnt in och ut.

Läraren läser/leder övningen i lugn takt i slutet av lektionen:

“Slappna igen av din kropp mot golvet. Försök att få en jämn andning och känn dig orörlig, avslappnad och tung. Din panna är slät.
Känn vilket avtryck din kropp lämnar på golvet.

Fundera på den karta över din kropp som du ritade i början av lektionen. Känns kroppen på något sätt annorlunda nu? Känns någon del av kroppen särskilt tung eller avslappnad? Vilka delar känns som om de är kraftigast i kontakt med golvet? Hur känns ryggen mot golvet? Hur är benen i kontakt med golvet? Hur känns det i händerna? Hur känns det i huvudet? Lägg märke till eventuella skillnader jämfört med början av lektionen. Hur känns det i kroppen?”

Eleverna får i några minuter fundera på hur det känns i kroppen, beroende på hur länge eleverna orkar koncentrera sig.

Ni kan tillsammans utbyta åsikter om hur kroppen mår efter motion.

Tillbehör:

  • Under övningen kan ni som bakgrundsmusik, om ni så vill, lyssna på lugn instrumentalmusik.