Grupparbete: uppdatering i sociala medier

30 min (Se även timplan 5, klasser 7–9)

Anvisningar för eleverna: Planera en egen uppdatering i sociala medier, såsom en bild + bildtext eller video, eller en hel kampanj, med taggarna #WorldChildrensDay, #RättTillGottBemötande  och #BarnetsRättigheter.

Syftet med uppdateringen är att berätta för så många som möjligt om dagen för barnets rättigheter och varför den firas. Presentera i klassen era arbeten och om möjligt publicera dem också i sociala medier.