Uppgift: Motreklam

90 min

Inledning: Var och en får påverka

Ni diskuterar under lärarens ledning om vars och ens möjligheter att påverka och om skyldigheterna att delta i byggandet av ett samhälle som är tryggt för alla.

Vilka metoder har de unga för att påverka frågor som är viktiga för dem själva och som främjar deras trygghet?

Som bakgrundsmaterial kan användas t.ex. följande information på regringen webbplats (på finska, eduskunta.fi).

Uppgift: Motreklam

Ni gör ensamma eller i små grupper motreklam om ett trygghetstema. Observera på förhand att uppgiften kan vara krävande för en del av eleverna.

Inledning för uppgiften: Vad är motreklam?

”Motreklam är en form av visuell kultur som parodierar reklam. Motreklam kommenterar på reklamspråk problempunkterna i konsumtionssamhället. Motreklam ingår i genren manipulerande reklam (culture jamming), till vilka också hör gatukonst och performanser i stadsmiljö. Det är fråga om samhällelig kommunikation, även om metoden inte är helt traditionell. I motreklamer ändrar upphovsmannen annonsens budskap genom att ändra på den ursprungliga bilden, logotypen eller texten. Ofta tar motreklam också rätt direkt ställning mot något varumärke eller fenomen.” (Källa: toivoajatoimintaa.fi, på finska).

Ni tittar på några motreklamer (t.ex https://voima.fi/motreklamer/), som läraren valt och diskuterar deras budskap. Vad försöker man påverka med reklamen? Lyckas reklamen med sitt mål, kan den på ett lyckat sätt ändra budskapet i det ursprungliga varumärket? Vilken av de reklamer som ni såg ansåg eleverna vara den mest lyckade?

Uppgift: Motreklam med trygghetstema

Eleverna väljer ett varumärke eller en produkt som de anser minskar tryggheten (t.ex. om ett bolag förtjänar pengar när de genom sin verksamhet bidrar till klimatförändringen, t.ex. genom att använda palmolja, genom att främja snabbmode osv.). Ni gör på egen hand eller i små grupper en motreklam till det valda varumärket eller den valda produkten, genom att antingen rita eller klippa och klistra bilder på en stor kartong eller elektroniskt med ett bildbehandlingsprogram eller som en presentation. Till slut presenterar ni arbetena för varandra.

Om ni vill kan ni göra en utställning av motreklamerna på väggen i klassen eller posta dem i de sociala medierna på skolans eller elevernas egna konton. Använd vid postningar hashtaggen #MinTrygghet #DinTrygghet. Om ni vill, kan ni tagga Barnets rättigheters konto i de sociala medierna (Twitter: @LapsenOikeudet, IG: @lapsenoikeudet)

Se fler anvisningar på webbplatsen toivoajatoimintaa.fi (på finska)