Memeuppgift

Varaktighet: 30–45 min. (Se även timplan 3, 5.–6. klass.)

Eleverna delas in i grupper på 3–4 personer. Eleverna har till uppgift att söka olika slags memes på temat gott bemötande eller så kan ni själva göra en meme till exempel med hjälp av en memegenerator.Exempel på memegenerator: https://imgflip.com/memegenerator.

Gå tillsammans igenom de memes ni hittar. Fundera på om någon meme är kränkande. Försöker man påverka dina tankar eller åsikter med hjälp av memes? Hur lönar det sig att förhålla sig till en meme som är rolig, men samtidigt kränkande?