Pyssel: Ett kort för dagen för barnets rättigheter

20 min (1.–2. klass, 3.–6. klass)

Dagen för barnets rättigheter är en festdag! Gör ett kort i stil med ett julkort för barnets rättigheters dag. Texten kan vara t.ex. ”Trevlig barnets rättigheters dag!” eller ”Ha en trevlig barnets rättigheters dag!”

Om möjligt, dela korten i sociala medier. Kom ihåg taggarna #RättTillVälmående, #JagFårMåBra, #DuFårMåBra.

Om ni inte har gått igenom Barnets rättigheter, lönar det sig att först diskutera dem. Därigenom kan ni också diskutera varför temat har en egen dag och vad man kan rita på kortet. Ni kan använda t.ex. listan “När barnets rättigheter förverkligas” (pdf) som hjälp.