Pararbete: Innehållet i Barnkonventionen

10 min (förberedelse) + 20 min (presentation). Se även timplan 2, klasser 7–9

Klassen delas in i par och för varje par lottas ut en lapp med barnets rättigheter (pdf). Paren förbereder sitt inlägg (2–3 min) i ämnet:

  • Varför är denna rättighet viktig och finns med i barnkonventionen?
  • På vilket sätt kan vuxna och stater, t.ex. Finland, se till att rätten tillgodoses?

Slutligen håller varje par sitt inlägg och svarar på eventuella frågor med hjälp av läraren.