Introduktion till Mieli rf:s uppgiftspaket Körkort i psykisk hälsa (åk 7.–9.)

Drömmar och välbefinnande

I uppgiften funderar vi över drömmarnas betydelse för vårt eget välmående. Läraren går igenom uppgiften steg för steg med hjälp av följande diaserie:

Från klimatångest till klimathopp

Uppgiften handlar om faktorer som lindrar klimatångest. Läraren går igenom uppgiften steg för steg med hjälp av följande diaserie:


Uppgifterna är en del av materialhelheten för klasserna 7–9 i Mieli rf:s Körkort i psykisk hälsa. Körkort i psykisk hälsa är ett elektroniskt läromedel som är öppet för alla för att stärka färdigheterna inom psykisk hälsa i grundskolan. Elevernas färdigheter växer i enlighet med läroplanen bland annat i känslofärdigheter, kompisfärdigheter och säkerhetsfärdigheter samt i att hitta egna styrkor och hantera vardagen. Se helheten på Mieli rf:s webbplats (mieli.fi).