Avkoppling med målarpensel

5 min

Ni övar beröringar som känns trevliga samt medveten närvaro och avkoppling.

Eleverna delas in i par. Läraren spelar avslappnande musik (t.ex. med en smarttelefon via YouTube). Den ena personen i paret lägger sig på golvet eller ett annat underlag. Den andra personen tar en pensel i handen och rör lätt med penseln sitt par på olika delar av kroppen. Övningen pågår i cirka 1–2 minuter och därefter byter paret plats. Eleverna påminns om var den får röra den andra. Avkopplingsövningen kan också genomföras med handen om det inte finns några penslar. Till sist diskuterar ni tillsammans hur övningen kändes.