Punktarbete: Tankekarta över Konventionen om barnets rättigheter

Varaktighet 50 min (Se även timplan 1, klasser 7–9)

Uppgiftsdelar kan också användas som separata uppgifter

Klassen delas in i tre grupper. I takt med att uppgiften framskrider fyller varje elev i en egen tankekarta där eleven i mitten skriver ”Barnkonventionen” och omkring tre cirklar vid rubriken för varje punkt. Utöver svaren på färdiga frågor uppmuntras eleverna att på tankekartan skriva egna anteckningar om diskussionerna. Vid behov kan ni tillsammans diskutera hur man gör en tankekarta och sammanställer ärenden i den.

Anvisningar om punktarbete (pdf) har delats ut i klassen och/eller i närheten av klassen. Grupperna rör sig runt på uppgiftsställena. För uppgifterna ges 10–15 minuter per punkt.

1. Alla människor är värdefulla

 • Se UNICEFs video “Would you stop if you saw this little girl on the street?” (på engelska): https://www.youtube.com/watch?v=MQcN5DtMT-0&feature=emb_logo
 • Vad händer på videon? Diskutera
 • På vilket sätt inverkar klädseln på förhandsuppfattningar? Finns det andra saker som kan påverka?
 • Vad kan människor/skolan/Finland göra för att alla ska behandlas likvärdigt? Skriv 2–3 idéer

2. Barnets rättighet är den vuxnas skyldighet

 • Bekanta er med UNICEF:s presentation av Barnkonventionen (på finska): https://www.unicef.fi/lapsen-oikeudet/mika-on-lapsen-oikeuksien-sopimus/
 • ”Barnets rättigheter är den vuxnas skyldighet!”, sade J.P. Grant, UNICEFs tidigare generalsekreterare. Vad menar han med detta? Diskutera
 • Vilka är de fyra gemensamma principerna i Barnkonventionen? Skriv på tankekartan.
 • Vem/vilka har ansvar för att konventionen förverkligas? Skriv på tankekartan.

3. Finland har förbundit sig till Barnkonventionen

 • Läs i bloggen Lasten oikeudet (på finska) om barnets rättigheter i Finland: https://www.lapsenoikeudet.fi/blogi/miten-lapsen-oikeudet-toteutuvat-suomessa/
 • När trädde konventionen om barnets rättigheter i kraft i Finland? Skriv på tankekartan
 • Vad har gått i en bättre riktning när det gäller barnets rättigheter? Skriv åtminstone en sak.
 • Vilka hinder eller utmaningar finns det för att tillgodose barnets rättigheter i Finland? Skriv åtminstone en sak.
 • Hur anser ni själv att rättigheter förverkligas i Finland och vilka utmaningar finns det?