Uppgift: Ett mem

25 min

Inledning:

Mem är humor, men de har ofta någon allvarligare tanke i bakgrunden. Ordet ”mem” härstammar från den grekiska termen ”mimeme” som betyder härma. Ordet lanserades av evolutionsbiologen Richard Dawkins i mitten av 1970-talet. Ett mem fungerar som en gen, det reproducerar sig.

I princip kan ett mem finnas i vilken form som helst, men vanligen är det en visuell presentation som består av en eller några bilder och till vilka man fogat text. Bilderna och texterna är i allmänhet inte direkt kopplade till varandra, utan humorn uppstår genom en kombination av bilden och den bifogade texten.

Titta tillsammans på några av de mem som finns på nätet. Vilka av dem anser eleverna vara särskilt träffande och vad gör dem skojiga?

Uppgift:

Gör ett mem som anknyter till ett tryggt liv med någon gratis memmaskin (t.ex. https://imgflip.com/memegenerator) som finns på nätet eller med något annat program eller med papper genom att rita och klippa och klistra. Visa ditt mem för resten av gruppen. Diskutera tillsammans mem och de budskap som de lyfter fram.

Om ni vill kan ni göra en utställning av era mem på väggen i klassen eller posta dem i de sociala medierna på skolans eller elevernas egna konton. Använd vid postningar hashtaggen #MinTrygghet #DinTrygghet. Om ni vill, kan ni tagga Barnets rättigheters konto i de sociala medierna (Twitter: @LapsenOikeudet, IG: @lapsenoikeudet)

Bakgrundsmaterial: Tarinankerronta on osa sotaa (på finska, voima.fi)

I slutet av lektionen påminner läraren om skolans trygghetsregler, riktlinjer mot bland annat mobbning och diskriminering samt vem den unga personen kan vända sig till om hans eller hennes trygghet äventyras. Dessa kan också skrivas upp på tavlan.

Ni kan nämna t.ex. följande:

 • Närstående vuxna
 • Lärare och kuratorer
 • Chattjänster, såsom Apuu, Sekasin, Solmu, Nuorten exit, Netari, Befolkningsförbundets telefon för pojkar eller Mannerheims
 • Barnskyddsförbunds Barn- och ungdomstelefon
 • Psykporten för unga
 • Seri-stödcentret för personer som utsatts för sexuellt våld
 • Webbtjänsten Lasinen lapsuus
 • Webbtjänsten Keijun varjo för unga kvinnor som behöver stöd med självreglering
 • Sinuiksi.fi där man kan ställa frågor om mångfalden av kön och sexuell läggning
 • Nettisyli som ger stöd för återhämtning från matstörning
 • Nuorten Turvasatama, som verkar på Discord i synnerhet som stöd för klienter inom barnskyddet
 • Flickornas och Pojkarnas hus
 • Nettipoliisi
 • Brottsofferjouren RIKU
 • Etsivä nettityö
 • Social- och krisjour i den egna kommunen