Projekt: Tidningen Framtidsnyheter

1–2 h

(T.ex. modersmål och litteratur, historia, samhällslära, hälsokunskap, studiehandledning, bildkonst)

I uppgiften fördjupar ni den tidigare uppgiften En nyhetsartikel om framtiden och diskuterar framtidsscenarier som hänför sig till barns och ungas välmående. Uppgiften kan också utföras som en självständig del utan att ni utför i uppgiften En nyhetsartikel om framtiden.

Resultatet ska bli en självgjord liten tidning. Vid genomförandet av en liten tidning som också kallas för zine, är stilen fri.

Uppgift:

Ni delar upp er i smågrupper på 2–4 personer.

Ni gör en zine, dvs. en liten tidning av A3-pappersark enligt zine-anvisningen (pdf).

Den lilla tidningen har tre uppslag och ett främre och bakre omslag.

I zine är stilen fri: du kan skriva, rita, klippa och klistra eller göra allt detta.

Temat i zine är Framtidsnyheter: Hur mår barn och unga om fem år, dvs. år 2028?

Innehållet i uppgiften kan byggas upp utgående från diskussioner som baserar sig på uppgiften En nyhetsartikel om framtiden eller t.ex. genom att utnyttja följande frågor:

  • Välmående består bland annat av fysisk hälsa, psykisk hälsa, sociala relationer, självbild och egna drömmar samt i kommunikation ansikte mot ansikte eller digitalt. Hur kan delområden av välmåendet förverkligas i framtiden?
  • Vad bör vara annorlunda i nuläget för att barn och unga ska må bättre i Finland i framtiden?
  • Hurdan är framtidens skola som stöder barns och ungas välmående?
  • Vad oroar dig?
  • Vilka förhoppningar har du för framtiden?

Sammanfatta era funderingar i er zine Framtidsnyheter. Ni kan bekanta er närmare med de olika sätten att genomföra en zine t.ex. på webbplatsen Zineton (på finska): https://zineton.com/

Tillbehör:

  • A3-pappersark och tillbehör för göra tidningen, t.ex. färgpennor, tusch, gamla tidskrifter, saxar, lim.

Psst. Dela med bilder eller videor från er zine Framtidsnyheter i sociala medier med hashtaggarna #BarnetsRättigheter #JagFårMåBra, #DuFårMåBra och om du vill kan du tagga @lapsenoikeudet så delar vi er tidning på våra konton.