Mitt livs fyrfält

Varaktighet: 20 min

Varje barn har rätt till ett liv och syftet med denna uppgift är att få eleverna att fundera över sitt liv ur olika synvinklar. Till att börja med är det bra att berätta för eleverna att de inte behöver visa sina teckningar för andra, och då kan svaren bli djupsinnigare. Eleverna instrueras att ifall något gör dem betänksamma, lönar det sig att prata om saken med en trygg vuxen.

Till varje elev delas ut ett papper och ges anvisningar om att rita upp papperet i fyra delar. I den första rutan ritar eleven vad han eller hon är bra på just nu, i den andra rutan vilka saker eleven njuter av, i den tredje rutan vilka saker eleven oroar sig för och i den fjärde rutan vad eleven drömmer om. Slutligen diskuterar ni tillsammans ett tema i sänder, fanns det något särskilt eleverna tänkte på och hade det på något sätt ett samband med temat gott bemötande? Det är helt frivilligt att svara.