Video och diskussion: Klimatet och barnets rättigheter

15 min

(T.ex. samhällslära, historia, biologi, religion och livsåskådningskunskap, engelska

I uppgiften bekantar ni er med den senaste allmänna kommentaren från FN:s kommitté för barnets rättigheter och diskuterar klimatfrågor med tanke på barnets rättigheter.

Uppgift:

Titta i klassen på videon om den allmänna kommentaren från FN:s kommitté för barnets rättigheter om klimatet: Protect Children’s Rights and Our Planet: Child-Friendly Animation on UN General Comment No. 26 (4,5 min, youtube.com)

Läraren obs! YouTube-videon är på engelska, men ni får svensk text genom att klicka på ikonen textning och välja svenska som automatiskt språk i inställningarna. Se anvisningen på bilden (jpg). Språkversionerna av automatiskt genererad textning kan innehålla små konstigheter, men i regel följer textningen på svenska väl originalspråket.

Elevgruppen indelas i par eller i små grupper med 3–5 personer. Ett par eller en liten grupp bekantar sig med listan över barnets rättigheter (pdf) och diskuterar:

  • Vilka rättigheter på listan hänför sig enligt er åsikt också till klimat- och miljöfrågor? På vilket sätt?
  • Föreställ er att ni håller på att utarbeta en artikel om klimat och miljö i konventionen om barnets rättigheter. Vilken artikel skulle ni lägga till i listan eller ändra så att den gäller klimatfrågor?

Se bakgrundsmaterial:

Psst. Bekanta er också med uppgiften Från klimatångest till klimathopp och projektet Vad som saknas i konventionen om barnets rättigheter.

Psst. Psst. En video från FN:s kommitté för barnets rättigheter om den allmänna kommentaren om klimatet lämpar sig också för engelskalektioner. Ni kan också utnyttja den barnvänliga versionen av den allmänna kommentaren på engelska som finns i listan på bakgrundsmaterial.