Berättelse om digital säkerhet

15 min

Läraren läser en berättelse högt, därefter diskuterar eleverna med sitt par om vad Myrsky ska göra i situationen. Frågorna nedan kan användas som hjälp vid diskussionen: Slutligen diskuterar ni tillsammans i klassen och dryftar på vilket sätt ni kan känna er trygga i den digitala miljön.

Berättelsen:

10-åriga Myrsky har hittat ett roligt spel på internet som många av hennes vänner också spelar. Spelet är också på sätt skojigt att man pratar med andra spelare och lär känna andra. Myrsky har i spelets chattfunktion pratat med Kataja flera gånger. Kataja har sagt att han är 12 år gammal, och han verkar trevlig och omtänksam. Nu har Kataja dock börjat skicka meddelanden ganska ofta, och de känns lite obehagliga för Myrsky. Kataja har också bett om Myrskys foto, som Myrsky skickar honom, eftersom hon vill vara artig. Kataja berömmer Myrskys utseende och vill träffa henne. Han föreslår ett möte och hoppas att Myrsky inte berättar för någon om deras samtal. Myrsky funderar att skulle vara trevligt att träffa Kataja, men hon tvekar. Myrsky funderar på om Kataja är den person som han påstår sig vara?

Frågorna kan projiceras på väggen:

  • Vad anser du om Myrskys situation?
  • Hur skulle du göra själv?
  • Vad kan säkerhetsanvisningarna i denna berättelse betyda (du kan vägra och säga nej, du kan lämna en hotfull situation och du vet hur du ber om hjälp och av vem)?
  • Varför ska man inte lämna ut uppgifter/foton om sig själv på webben?
  • När behöver man inte vara artig, när och hur kan man avsluta ett samtal?