QR-orientering

Eleverna delas in i grupper på cirka tre personer. Eleverna tar med sig telefoner eller pekdatorer och anteckningsredskap. På olika håll i skolan finns QR-koder som läraren har gömt och som kan läsas med telefon eller pekdator. Grupperna utför de uppgifter som finns bakom koderna, och svaren skrivs i egna häften eller på papper.

Kontrollerna kan eleverna söka i fri ordning och så många som de hinner med.

Observera att eleverna behöver en QR-kodläsare för uppgiften. Eleverna laddar vid behov ner en egen applikation, t.ex. en QR-streckkodsläsare (Google Play). Egenskapen finns också i applikationen Snapchat. I vissa telefoner är den färdigt installerad. Kom ihåg att gratis QR-kodläsare ofta innehåller reklam. Testa applikationerna på förhand för att hitta en lämplig applikation för hela klassen.