Barn med på jobbet-dagen i skolan

Under Barn med på jobbet-dagen besöker barnen traditionellt en förälders eller någon annan närstående vuxens arbetsplats, men temadagen kan också firas i skolan! Dagen firas i år på fredagen 24.11.2023. Alla årskurser kan delta!

Uppgifter:

I följande tre uppgifter kan de elever som kommit till skolan bekanta sig med arbetslivet och olika yrken från skolbänken och den närmaste omgivningen.

1. Ni planerar en lektion

Hur skulle en skoldag se ut om eleverna fick bestämma? Vad ingår i den lektion som eleverna planerar? Eleverna sätter sig in i lärarens arbetsdag och planerar nästa veckas lektion eller en del av lektionen i stället för läraren. Eleverna håller en lektion eller en planerad del av en lektion under följande vecka inför hela klassen eller enligt överenskommelse till exempel i parallellklassen eller fadderklassen.

En lektion kan till exempel innehålla:

 • Barnen kan ge grundläggande information om ett ämne på ett sätt som de tycker att är intressant. Ni kan om ni så vill utnyttja webbsidor, videor, podcastar, nyheter osv. Kom också ihåg att vara källkritiska.
 • Par- eller gruppuppgifter i ett ämne som utförs självständigt under lektionen.
 • Till sist en gemensam del som på något sätt säkerställer att alla har förstått och lärt sig det ärende som ni behandlade.
 • En liten hemuppgift i ämnet.

Beroende på gruppens storlek kan klassen indelas i små grupper, där varje grupp planerar en andel av lektionen. Till sist kan ni av planerna bilda en hel lektion. Om ni har knappt om tid kan ni planera bara en del av en lektion.

2. Intervju: Berätta om ditt jobb!

Hur ser en arbetsdag ut för kökspersonalen, kuratorn eller rektorn? Och vad anser en arbetstagare vid ett närliggande bibliotek eller en matbutik att är det bästa i hans eller hennes jobb?

Eleverna intervjuar vuxna i sin egen skola och närliggande platser om deras arbete.

Hitta själv på intervjufrågorna eller utnyttja frågelistan:

 • Vad arbetar du med?
 • Hur länge har du arbetat i detta jobb?
 • Vad studerade du?
 • Vad är det bästa med ditt arbete?
 • Vad är krävande eller tråkigt i ditt arbete?
 • Vilken typ av person trivs i dina arbetsuppgifter?
 • Vilka arbetsuppgifter har du idag?

Skriv ut färdiga frågelistan (pdf)

Av intervjuerna kan ni sammanställa en nyhetsartikel eller en kort reportagevideo. Om ni filmar en reportagevideo, fråga först av intervjupersonen om ni får filma personen.

3. Ni besöker en arbetsplats

Vilket yrke eller vilket arbete vill er klass bekanta sig med? Planera ett besök i ett närbeläget företag eller en närliggande organisation på fredagen under Veckan för barnets rättigheter, eller bjud in en intressant person till skolan för att berätta om sitt arbete.

Tips för att ordna ett besök finns på webbplatsen Barn med på jobbet-dagen: lapsetmukaantoihin.fi. På webbplatsen hittar du också mer information on dagen.