Aktiverande uppgift: Åsiktsstretchning

15 min. (Se även timplan 4, klasser 3–6)

Vi svarar på påståenden och diskuterar. Flera sätt att genomföra uppgiften:

 • Sträck dig så högt du kan (av samma åsikt), knäböj så lågt som du kan (av annan åsikt), eller något mittemellan
 • Åsiktslinje så att en vägg är ”av annan åsikt” och den motsatta väggen ”av samma åsikt”
 • Visa tummen upp (av samma åsikt), ner (av annan åsikt) eller något mittemellan.

Uppgiften kan också genomföras så att eleverna håller ögonen stängda och så att endast läraren ser svaren.

Innan ni inleder kommer ni tillsammans överens om hur långt ni blickar in i framtiden. Det kan betyda till exempel ”när vi är vuxna” eller ett visst år. Efter varje påstående kan ni diskutera tillsammans svaren: Varför? Hurdan? Varför inte? Om det uppstår mycket diskussion, kan ni slopa en del av påståendena och koncentrera er endast på ett fåtal.

Påståenden

 • Jag vet ingenting om framtiden
 • Jag har längre hår i framtiden än nu
 • Framtidens mat kommer att skilja sig från dagens mat
 • Mitt hem ser annorlunda ut i framtiden än i dag
 • I framtiden vill jag ha en egen robot
 • Jag är nervös för framtiden
 • Jag ser entusiastiskt fram emot framtiden
 • Jag vet vad jag vill arbeta med när jag är vuxen
 • Jag vet vem jag kan prata med om jag har frågor om framtiden