Hemuppgift: Min medievardag

Är all skärmtid alltid dålig? Vad består en balanserad digital vardag av? Är din användning av medier i balans?

Se med en vuxen i hemmet Sällskapet för mediefostrans Min medievardag-blankett och utmana varandra att observera er relation till medier under Veckan för barnets rättigheter.

Psst. Ni kan gärna också läsa andra material från Sällskapet för mediefostran på svenska (mediakasvatus.fi). Materialet ger lärare och andra fostrare information och tips om mediefostran.

Psst. Psst. På webbplatsen finns utöver mediabingo även en välmåendebingo på finska (mediakasvatus.fi).