Pyssel: Vi modellerar grönsaker!

30–45 min

I uppgiften bekantar ni er med grönsaker och lär er mångsidiga matvanor.

Läraren berättar:

Visste ni att man vid varje måltid borde äta lika mycket äta grönsaker som ryms i ens näve? Grönsakerna ska intas så mångsidigt och i så många olika färger som möjligt. Ni kan tillsammans diskutera över vilka grönsaker, frukter och bär eleverna i klassen gillar att äta.

Uppgift:

Eleverna formar av modellera eller plastmassa grönsaker som de gillar och som de vanligtvis äter. Uppgiften kan också utföras genom att ni tecknar och färgar.

Till sist samlar ni ”grönsakerna” på ett bord och undersöker skörden. Vilka grönsaker äter man mycket av i klassen? Vilken grönsak finns det bara en eller några av? Kommer ni tillsammans på någon grönsak som ingen har format/ritat? Finns det grönsaker i olika färger? Finns det bland grönsakerna sådana som någon kanske ännu inte har smakat på?

Tillbehör:

  • Modellera eller plastmassa, eller papper och färgpennor.

Psst. Eleverna kan få som hemuppgift att smaka på nya grönsaker.