Uppgift med kamera och penna: Barnet har rätt till en åsikt

Varaktighet: ingen angiven tid

Ett barn har rätt att yttra sin åsikt, och syftet med denna uppgift är att framföra tankar om den egna skolan. Eleverna delas in i grupper på 3–4 personer. Varje grupp behöver t.ex. en telefon eller pekdator som man kan videofilma eller fotografera med. Grupperna ges i uppdrag att fotografera två högst 10 sekunder långa videor eller att fotografera skolans trevligaste och tråkigaste plats. Inga andra personer får synas på videorna eller fotona.

Varje video och foto ska ses tillsammans. Den grupp som står i tur att visa sina videor eller foton berättar inte för de andra eleverna om de själva anser att just den platsen är trevlig eller tråkig. De övriga eleverna ska gissa om det är fråga om en trevlig plats eller tråkig plats. De som anser att det är fråga om en trevlig plats kan t.ex. markera. Efter gissningen berättar gruppen det rätta svaret och berättar sedan varför de anser att platsen är trevlig och varför de anser att den andra platsen är tråkig.

När ni har sett alla videor får varje grupp i uppdrag att komma på utvecklingsförslag genom att rita eller skriva föreslå hur den tråkiga platsen kunde bli mer trevlig. Behöver den till exempel mer färg, ljus eller växter? Fundera tillsammans på hur och till vem förslagen kan föras vidare.