Kamerakynä-tehtävä: Lapsella on oikeus mielipiteeseen 

Kesto: ei määriteltyä kestoa

Lapsella on oikeus tuoda mielipiteensä esiin, ja tässä tehtävässä tavoitteena on kertoa ajatuksia omasta koulusta. Jaetaan oppilaat 3–4 hengen ryhmiin. Jokainen ryhmä tarvitsee esimerkiksi yhden puhelimen tai tabletin, jolla pystyy ottamaan videokuvaa tai valokuvia. Ryhmille annetaan tehtäväksi käydä kuvaamassa kaksi maksimissaan 10 sekunnin videota tai ottaa valokuvat koulun kivoimmasta sekä tylsimmästä paikasta. Videoissa tai kuvissa ei saa näkyä muita ihmisiä.

Jokainen video ja kuva katsotaan yhdessä. Näyttövuorossa oleva ryhmä ei kerro muille oppilaille, onko juuri se paikka heidän mielestään kiva vai tylsä. Muiden oppilaiden tehtävänä on arvata, kummasta on kysymys esimerkiksi siten, että kivan paikan kannalla olevat viittaavat. Arvaamisen jälkeen kerrotaan oikea vastaus ja näyttövuorossa oleva ryhmä kertoo, miksi he pitävät kivasta paikasta ja miksi toinen paikka on tylsä.

Kun kaikki videot on katsottu, jokainen ryhmä saa tehtäväkseen keksiä kehitysehdotuksia piirtämällä tai kirjoittamalla, millä tavalla heidän valitsemasta tylsästä paikasta voisi tulla kivempi. Tarvitseeko se esimerkiksi lisää väriä, valoja tai huonekasveja? Miettikää yhdessä, miten ja kenelle voisi ehdotuksia viedä eteenpäin.