Projekti: Tulevaisuuden kuvaus

Ryhmätyö (ryhmässä noin 4 henkeä)

Kesto: 2–3 tuntia

Artiklat: mm. 2, 6, 24

Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet: 

Laaja-alainen osaaminen: L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7
Oppiaineet: äidinkieli, maantieto, biologia, ympäristöoppi, terveystieto, uskonto, elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, oppilaanohjaus

Tarvikkeet (per ryhmä):

 • Tietokone tai muu väline tiedonhakuun
 • A3-paperi ajatuskartalle
 • Muistiinpanovälineet dokumentin suunnitteluun
 • Videokamera tai kuvaamiseen soveltuva puhelin
 • Rekvisiittaa dokumentin kuvaamista varten
 • Sovellus tai muu alusta, jolle videot voidaan jakaa luokan yhdessä katsottaviksi

Olette onnistuneet matkaamaan tulevaisuuteen! Kuvatkaa “dokumentti”, jossa esittelette näkemäänne ja kokemaanne televisiossa tai tubekanavalla.

Dokumentti on kestoltaan 5–10 minuuttia.

Tutustukaa erilaisiin arvioihin tulevaisuudennäkymistä yhteiskunnassa. Etsikää erilaista taustamateriaalia internetistä.

Ennen projektin aloittamista sopikaa yhdessä, miten kauas tulevaisuuteen katsotte. Kuinka monen vuoden, vuosikymmenen tai vuosisadan päähän?

Tehkää yhdessä ajatuskartta esim. A3-paperille. Keskelle kirjoitetaan kysymys:  Millaista elämä on tulevaisuudessa?Kirjoittakaa vapaasti ideoita ja lisäkysymyksiä paperille. Apuna voi käyttää joitain näistä teemoista:

 • Yhdessäolo perheen ja kavereiden kanssa
 • Arjen rutiinit: syöminen, nukkuminen, liikunta…
 • Oppiminen ja koulunkäynti
 • Työ ja rahan ansaitseminen
 • Vapaa- ja loma-aika
 • Perinteet ja juhlat

Valitkaa ajatuskartasta asioita, joihin haluatte keskittyä dokumentissanne. Tehkää käsikirjoitus, jakakaa vastuut ja roolit ja suunnitelkaa kuvaus- ja tekoaikataulu.

Hei muuten! Jos haluatte jakaa sisältöä someen niin että muutkin näkevät mitä olette tehneet, käyttäkää hashtageja #lapsenoikeudet ja #oikeustulevaisuuteen!