Pari- tai pienryhmätehtävä: Tulevaisuuden uutisjuttu

45 min (90 min, jos kuvataan myös video)

(Esim. äidinkieli ja kirjallisuus, historia, yhteiskuntaoppi, terveystieto, opinto-ohjaus)

Tehtävän tarkoituksena on heittäytyä pohtimaan toivottuja tulevaisuuksia lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta.

Tehtävä:

Jaa ryhmä pareihin tai pienryhmiin.

Opettaja kertoo:

Kuvitellaan, että olemme lähitulevaisuudessa eli viisi vuota on kulunut. Nuorten hyvinvointi on voimakkaasti parantunut. Mitä on tapahtunut?

Kirjoittakaa uutisjuttu, jossa käytte läpi asioita, jotka ovat viiden viime vuoden aikana vaikuttaneet siihen, että nuorten jaksaminen ja mielen hyvinvointi ovat alkaneet kohentua koko Suomessa.

Pohtikaa:

  • Mikä on muuttunut koulussa, kotona, harrastuksissa, vapaa-ajalla?
  • Millaisia päätöksiä on tehty tai lakeja säädetty?
  • Millä keinoilla lapsia ja nuoria kuunnellaan heitä koskevissa asioissa?

Psst. Uutisjutun voi myös kuvata lyhyen reportaasivideon muotoon, jossa esim. haastatellaan lapsia, nuoria ja kuvitteellisia asiantuntijoita tilanteesta.

Psst. Psst. Tehtävää voi syventää Tulevaisuuden sanomat -pienlehtitehtävän avulla!