Pantomiimi: Mikä asia on kyseessä?

20 min. (Katso myös tuntisuunnitelma 1, 1.–2. luokat.)

Koko luokalle laitetaan esille lista “Kun lapsen oikeudet toteutuvat” (pdf). Ne käydään opettajan johdolla läpi.

Oppilaat jaetaan 3–4 hengen ryhmiin, ja jokainen ryhmä saa pinon “Lapsen oikeuksiin liittyviä asioita” -lappuja (pdf).

Ryhmissä jokainen nostaa vuorollaan sokkona yhden lapun ja esittää siinä lukevan asian pantomiimina muulle ryhmälle. Vaihtoehtoisesti voidaan myös sopia, että sanat selitetään tai piirretään. Muut ryhmäläiset yrittävät arvata, mikä asia on kyseessä.