Itsenäinen työ: “Kun lapsen oikeudet toteutuvat”-lista

20 min

Oppilaat tutustuvat itsenäisesti “Kun lapsen oikeudet toteutuvat” -listaan (pdf) allaolevien ohjeiden mukaan. Ohjeet kirjoitetaan esim. taululle. Alleviivauksen ja ympyröinnin sijaan voidaan käyttää eri värejä.

  • Lue ensin lista ajatuksella läpi
  • Alleviivaa oikeudet, jotka ovat mielestäsi erityisen tärkeitä
  • Ympyröi oikeudet, joita et ymmärrä tai joista et tiedä miksi ne ovat mukana listassa.
  • Lopuksi pohdi, puuttuuko listasta mielestäsi jotain olennaista. Kirjoita se listan jatkoksi.

Lopuksi keskustellaan yhdessä, mitkä nousivat tärkeiksi oikeuksiksi ja selvitetään epäselväksi jääneet oikeudet.